หูฟังแปลภาษา หูฟังล่าม ให้เช่า บริการ แบบ ออนไลน์ งานประชุม

 

บริการ ติดตั้งตู้แปลภาษา หูฟังล่าม ล่ามมืออาชีพ

Gallery 1
ภาพบรรยากาศในงานประชุมและการทำงานของล่ามค่ะ
 
Gallery 2
ภาพบรรยากาศโดยทั่วไปของการแปลในงานประชุมสัมมนา
 
Gallery 3
การติดตั้งตู้ล่ามบูธแปลภาษาภายในห้อง Auditorium
 
Gallery 4
บรรยากาศของงานประชุมสัมมนาสำคัญที่ถูกจัดขึ้น
 
Gallery 5
การแปลในการประชุมและบรรยากาศค่ะ
 
Gallery 6
งานประชุมสัมมนาสำคัญที่ถูกจัดขึ้น ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ